Kallskum - Skumplast

Polyether

Vi har ett brett utbud av kallskum och polyeter med varierande hårdhet. Skumplast är ett bra alternativt i jämförelse till mer traditionell stoppningsteknik då du enkelt kan förutbestämma sittkänslan. Det är dessutom relativt enkelt att skära ut måttbestämda dynor med tex ett rakblad.

Om du har en önskad tjocklek som inte är en standardtjocklek är det enkelt att sammanfoga två skumbitar med varandra vanligt spraylim exempelvis Comet spraylim.

Då ni förmodligen inte är i behov av fullstora plattor skär vi till måttanpassade bitar åt er efter era önskemål. Det här är naturligtvis ett mycket billigare alternativ jämfört med att köpa hela plattor.

Önskar ni måttanpassad tillskärning, kontakta oss.